Nilsmässa

Nilsmässa

Nilsmässan firas på den Helige Nikolaus’ dag och apropå Adventsfastan så var möjligen Helige Nikolaus så strikt att han redan som spädbarn fastade från sin moders bröst om onsdagarna och fredagarna (påstår i varje fall legenden). Hur det än var med det så blev han i varje fall teologiskt sträng som vuxen och tog till handgripligheter mot heresier, såsom arianismen, och mot allmän hedendom. Helige Nikolaus är den Ortodoxa Trons store beskyddare. Då han kunde bedarra stormar med sina böner är han även bland annat flottans och sjömännens skyddshelgon.

Sankt Nikolaus är inte minst barnens beskyddarhelgon. Sedan 1800-talet är Helige Nikolaus tyvärr mer känd som den omaka förlagan till den numera rödbrusige, fläsk-skrockande reklamfilmversionen av jultomten. Denna skepnad anses vara inspirerad av Helige Nikolaus’ behjärtansvärda givmildhetshandling när han anonymt kastade in guld under tre nätter hos en svårt skuldsatt man som utan medel till hemgift stod inför att tvingas sälja sina tre döttrar till prostitution.

Sankt Nikolaus gav ofta förmaningar om vikten av att följa kloka ledare samt att förvalta de nådegåvor som vi har fått av Gud (jmf. Matt 25:14-23). Det är dock kyrkliga ledare som avses. De dåtida jordiska ledarna, såsom Diocletian och Maximian, hade den Helige Nikolaus inte mycket till övers för under sin tid som biskop av Myra. Han hade förmodligen haft motsvarande svårt att dölja sin avsky inför vår tids korrumperade politruker, samvetslösa barnhandlare, groteska medicinska experiment och den närmast allestädes närvarande ockultismen. 

Sankt Nikolaus firas i både väst och öst, den 6 respektive 19 december. Han är även denna församlings skyddshelgon, i den odelade kristna tron. Om man vill ta fasta på Sankt Nikolaus’ råd, inte minst under Adventsfastan, är det att hålla den kristna kursen genom livet, att ta konkret avstånd från irrläror (jmf. Heb 13:7-17) och att med mildhet och generositet ge de behövande gåvor inkognito.

Fr. Albertus Magnus
Nordisk-katolska kyrkan i Karlskrona, Sankt Nikolaus
Nilsmässa – Nikolaus av Myra.
Läsningar: Heb 13:7-17; Matt 25:14-23.

error

Önskar du att fler får läsa detta?