Påskdagen

Påskdagen

Kristus är uppstånden! Den yttersta Nådegåvan är till oss given. Med denna jubelglädje för hela mänskligheten följer ett tillhörande stråk av ansvar, ty detta är en Nådegåva att alltid värdesätta och noga förvalta. Med Pauli ord: “Rensa bort den gamla surdegen så att ni blir en ny deg, för ni är osyrade. Vårt påskalamm Kristus har blivit slaktat. Låt oss därför fira högtid, inte med gammal surdeg, inte med ondskans och elakhetens surdeg, utan med renhetens och sanningens osyrade bröd.” [1 Kor 5:7-8]

Vi har ett ansvar för det egna livet gentemot Gud (1 Kor 3:9). Vi har en Gudagiven fri vilja till att fatta beslut och sedan stå för genomtänkta beslut. I ödmjukhet förde sig Kristus Jesus i mänsklig form. Kristus Jesus valde frivilligt att anta den mänskliga naturen genom Människosonen, samt som denne följa Faderns vilja. Genom Kristi Jesu offerhandling, i fred och ödmjukhet, erbjuds mänskligheten Frälsningen.

Det är viljan det kommer an på. Viljan till att leva enligt Guds vilja (Luk 22:42). Viljan till att blicka och framför allt till att kliva framåt. Aktiv handling leder vidare. Finns det någonting som hindrar? Lögnens bagare av ondskans och elakhetens surdeg torde bland andra vara de som förhindrar kristna från att fira Den Heliga Mässan. Emellertid kanske Vägen har fler än en rutt? Dessutom är måhända många av hindren de självresta.

Den gamla surdegen kan även representeras av vardagliga undanflykter: ”såsom vi alltid har gjort”, ”socioekonomiska faktorer” eller ”ack, min svåra barndom”, det vill säga skenskäl till att försöka avleda eget ansvar. Vem har inte haft det besvärligt under sin uppväxt eller som vuxen? Fråga Job. Vem har inte stukats av livet och fallit? Res dig, ty Kristus är uppstånden!

Människan behöver Gudomlig rehabilitering så att hon kan mogna. Kristus Jesus öppnade Vägen tillbaka till Gud. Till vår själsliga läkedom och vårt andliga skydd har vi Kyrkan, alltså den av Kristus Jesus instiftade gemenskapen. Den deltagande gemenskapen i Kristus Jesus. Både Job (Job 19:23-27) och Kristus Jesus visar att livet enligt Guds vilja är målet och Vägen.

All världens kyrkor är att betrakta som rehabiliteringssjukhus i ständig beredskap. Om än att många samfund har svikit detta uppdrag, för att istället hämta sina ideal från Judas Iskariot (behaga världslig makt och ideologi mot silverpenningar), finns det fortfarande fungerande hjälp att få. Sök förtroendefull, äkta hjälp i ansvarstagande församlingar, som erbjuder möjligheten till mänsklig förändring och bättring i grunden.

Låt oss jublande fira Påskens högtid!

Håll fast vid Sanningen, Vägen och Livet!

Kristus är sannerligen uppstånden!

Fr. Albertus Magnus
Nordisk-katolska kyrkan
Påskdagen.
Läsningar: Job 19:23-27; 1 Kor 5:6-8; Joh 20:1-9.

0 kommentarer

Lägg till kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

error

Önskar du att fler får läsa detta?