Res dig ur slummern!

Res dig ur slummern!

Den första Söndagen i Adventstidens tema är Herren kommer till sin Kyrka. Inte bara för att läsa ur Skriften [Luk 4:16], utan för att ge form åt och förklara syftet med Kristi återkomst vid tidens slut. Kristus Jesus deklarerade sedermera ett rike bortom det jordiska. Budskapet provocerade dåtidens fariséer, vilka hade grandiosa, jordiska maktambitioner istället för ödmjukhet och fokus på den vanliga människans liv och frälsning.

Ej heller vår tids fariséer är intresserade av att supa den soppa de spottat i eller ens verklighetsförankring i sig. Med störtfloder av skräckfraser och med ogenomtänkta åsikter och lömska berättelser, lika ombytliga som kustvindar, proklameras den förvrängda rimligheten i befolkningens underkastelse, experimentella åtgärder och till och med husarrest. Högmodet räcker dessutom till för att hävda att detta är ”för allas bästa”. Befolkningen blir boskap. De som begär underlag för de påstådda rimligheterna får hån eller vrede till svar och blir därefter stämplade som parior (jmf. Luk 4:28-29).

Vår tids arrangerade förvirring och påförda ensamhet har sin lösning under Adventstiden. Inte genom all den avledning och avtrubbning som köphets och buffébord innebär, utan genom att skala bort det som distraherar; genom att fasta. Genom att tona ned rusch, matvanor och massmedia, som förvillar känslor och förgiftar tankar, uppstår möjligheten till en tid avsedd för en fördjupad andakt och lugnare puls. En tid för tanken, eftertanken och hjärtat. Bereden väg för Herran.

Adventstiden är tiden av förväntan. Den är inte likt ett ekande väntrum där man håglös sitter av tiden med en flimrande telefon i den rastlösa handen, utan en tid av kontemplation och förberedelse inför ordentlig omdaning. Genom att först gå inåt för en tid kan vi gå vidare. Vad väntar du på? Res dig ur slummern, upplyft hjärtat och bereden väg för Herran.


Fr. Albertus Magnus
Nordisk-katolska kyrkan i Karlskrona, Sankt Nikolaus.
Första Söndagen i Adventstiden: Herren kommer till sin kyrka.
Läsningar: Sak 9:9-10; Upp 5:6-10(14); Luk 4:16-22a.

Föregående
Pingstdagen
Nästa
Stå på dig!

0 kommentarer

Lägg till kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

error

Önskar du att fler får läsa detta?