Vår Frälsare kommer till oss

Vår Frälsare kommer till oss

Dagen är kommen, kärlek triumferar! Det vackra motivet av Den Heliga Familjen är värt att vörda i sig, men det är avgörande att både kunna se detta som en till det yttre enkel, familjär inledning, men samtidigt en andlig och majestätisk början på mänsklighetens frälsning med Kristus Jesus i centrum. Profeter har föranmält att Ordet skulle komma och ta form som Gudamänniska för att återställa vägen, relationen, till Gud som mänskligheten förlorade som en konsekvens av syndafallet. Den avhuggna stammen skall ånyo skjuta skott som i sin tur kommer att bära frukt (jämför gärna Jes 11:1 med Luk 1:32 och Joh 15).

Ordet som människa är likt en ikon av Fadern, inte en anatomisk, världslig version eller en fysiologisk reflektion utan en evig manifestation; alltså den enfödde Sonen. “Sonen är utstrålningen av Guds härlighet och hans väsens avbild, och han bär allt med sitt mäktiga ord. Och sedan han fullbordat en rening från synderna sitter han nu på Majestätets högra sida i höjden.” [Hebr 1:3]

Kristus Jesus särställning förtydligas med “Till vilken av änglarna har Gud någonsin sagt: Du är min Son, jag har fött dig i dag? Eller: Jag ska vara hans Far, och han ska vara min Son?” [Hebr 1:5]

Ordets nedkomst till världen är början på Guds ingripande att ställa mänskligheten till rätta. “Och Ordet blev kött och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, den härlighet som den Enfödde har från Fadern. Och han var full av nåd och sanning.” [Joh 1:14] I efterkommande fas följer upprensningen, där det ogudaktiga skall tillintetgöras när Vår Herre skall döma oss utifrån vad vi bär i våra hjärtan samt slå ihjäl antikrist (Jes 11:4). Paulus förtydligar Jesajas profetia i sitt andra brev till församlingen i Tessaloniki: “Sedan ska den laglöse träda fram, han som Herren Jesus ska döda med sin muns ande och förgöra med glansen vid sin ankomst” [2 Tess 2:8]. I detta kommer alla människor att få kännedom om Gud och syndafallet kommer att nå sin slutgiltiga konsekvens.

Den fallna förgängligheten får störta vidare mot fördärvet, medan de rättfärdiga skall räddas och bevaras. “Du älskar rättfärdighet och hatar orättfärdighet. Därför, Gud, har din Gud smort dig med glädjens olja mer än dina medbröder. Och: I begynnelsen lade du, Herre, jordens grund, och himlarna är dina händers verk. De ska gå under, men du ska bestå. De ska alla nötas ut som kläder, du ska rulla ihop dem som en mantel och de ska bytas ut som kläder. Men du är densamme, och dina år har inget slut.” [Hebr 1:9-12]

Med Kristi Jesu nedkomst till världen kommer möjligheten till frälsning. Nedslående många har svårt att se det stora i denna händelse. Utan att ha läst en rad i Bibeln avfärdar man Bibeln som en “saga”. Man menar nog detta som nedsättande, men låt istället Bibeln ledsaga dig. Möjligen har man svårt för språkbruket i Skriften, efter att kristendomsundervisningen har avskaffats och massmedia svämmat över med förslag på livsstilar som utgör motsatsen till kristen tro.

Så sök upp någon som kan hjälpa dig att förstå, om så bara för att förstå vad du vänder ryggen. Annars har du inte gjort ett medvetet val, utan bara uppvisat ett trött sinne. Om du får hem ett försäkringsbrev gällande din livförsäkring på ett obegripligt språk, slänger du det i papperskorgen eller tar du kontakt med representanter för avsändaren för en diskussion? Någon, inklusive du själv, kan ju ha begått ett misstag. Vem tar inte kontakt med kundtjänst om man får hem nya vitvaror med bruksanvisningar som man inte begriper? Det är aldrig fel att be om hjälp när man har hamnat snett eller inte förstår vad som har hänt. Blanda inte ihop oklarheter med dumheter.

Det finns hjälp att få. Tala med en präst som du har förtroende för. Ni skulle kunna diskutera Evangelisten Johannes beskrivning: “Det sanna ljuset, som ger ljus åt alla människor, skulle nu komma in i världen. Han var i världen och världen hade blivit till genom honom, men världen kände honom inte. Han kom till det som var hans eget, och hans egna tog inte emot honom.” [Joh 1:9-11] Avfärda inte ett mysterium på grund av dess gåtfullhet. Tänk om det ännu finns insikter för dig som kan komma att överraska dig likt din första förälskelse. En djupare mening bortom ditt nuvarande förnufts gräns.

Varför har den så kallade moderna människan svårt att komma till tro? Utan att egentligen ha reflekterat över begreppet tro, i kristen bemärkelse, påstår plågsamt många att det kristna livet och relationen till Gud är ett slags vidskepelse som inte har något berättigande i den så kallade moderna världen. Samtidigt verkar påfallande många ha en andlig törst som aldrig stillas. Man fortsätter att halsa rus, sus och dus samt går ned sig i världsliga ideologier, tingeltangel-andlighet och tom teknokrati, istället för att ta en djup, stillande klunk ur Nådens hav. Försök istället att få perspektiv på din tillvaro genom att närma dig Den Heliga Mässan. Kyrkofädernas kunskap har någonting som även du kan lära dig av. Otidsenliga gubbar? Snarare tidlösa grubblerier, som kan ge dig besked om de obesvarade frågor som gnager inom dig. Du klarar dig själv? Nej, ensam är inte stark. Ensam är ensam. Isolerad. Därpå kommer mörkret över dig.

Ordet, det vill säga den evige, enfödde Sonen, nedsteg till oss i världens mörker. “I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Allt blev till genom honom, och utan honom blev ingenting till av det som är till. I honom var liv, och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det.” [Joh 1:1-5] Genom syndafallet vände vi oss bort från Gud och avvek vilsna in i en värld som håller oss i mörker. Vår Frälsare kommer till oss för att visa oss tillrätta. Guds kärlek till oss triumferar över syndafallet och kallar oss tillbaka. Hemåt.

Så släpp din klagan och vänd om till Gud!
O kom, låt oss tillbedja vår Herre Krist!

Fr. Albertus Magnus
Nordisk-katolska kyrkan
Juldagens Kristusmässa: Folkets Mässa. Jes 11:1-9; Hebr 1:1-6(12); Joh 1:1-14.

0 kommentarer

Lägg till kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

error

Önskar du att fler får läsa detta?